Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Hiporehabilitace

 

Hiporehabilitace zahrnuje všechny formy terapie pomocí koně
- hipoterapii
- jezdectví handicapovaných (rekreační a sportovní)
- léčebně - pedagogické ježdění.

Při všech formách hiporehabilitace je naprosto nezbytná týmová spolupráce proškolených odborníků - lékaře, fyzioterapeuta a trenéra nebo cvičitele jezdectví.

 

 

ObrazekHipoterapie je léčebná jízda na koni - metoda založená na neurofyziologickém principu, kde kůň je zdrojem pohybových impulzů, kterým se jezdec přizpůsobuje. Význam podnětů spočívá v tom, že napodobuje při odlehčení dolních končetin chůzový mechanizmus člověka. Jemné podněty jsou přenášeny i na páteř, která se tím napřimuje. Současně se posilují zádové svaly. Dále dochází při jízdě na koni k samovolnému uvolňování zvýšeného svalového napětí. Hipoterapie napomáhá k nácviku chůze, ke zlepšení koordinace pohybu, k tréninku rovnováhy atd. Koně jezdci vede pomocník, s jezdcem pracuje fyzioterapeut, který musí být proškolen k provádění hipoterapie.

Jezdectví handicapovaných je určeno pro jezdce, kteří prošli hipoterapií a jejich fyzický a psychický stav jim umožňuje zvládnout obtížnější výcvik. Na rozdíl od hipoterapie zde již jezdec s koněm aktivně pracuje a sám si ho ovládá. Lekci vede trenér nebo cvičitel jezdectví, s fyzioterapeutem a lékařem musí práci konzultovat. Handicapovaní jezdci mohou jezdit jak rekreačně, tak i sportovně v disciplinách paradrezúra, paravoltiž a ve vozatajství.

Léčebně-pedagogické ježdění je určeno pro osoby s mentálním handicapem, psychickými obtížemi, popřípadě dalšími poruchami mentálního charakteru. Při LPJ je nutná spolupráce s psychologem, psychiatrem nebo speciálním pedagogem.

 

Při všech formách hiporehabilitace působí velmi pozitivně kromě pohybu na koni i kontakt se zvířetem a specifické prostředí stájí a jízdáren